Digitale Regio Tholen

Nav

Menu

Verenigingen met een eigen website, in het stadje Tholen


Educatie

Technet Tholen , Tholen
Een vereniging die zich ten doel stelt de techniek te promoten in Tholen en omgeving. De leden zijn bedrijven en VMBO scholen. Wij doen dit door samen te werken met de VMBO scholen in het organiseren van stageplaatsen, en ondersteuning bij lesopdrachten

Gezondheids- en welzijnszorg

Parkinson Patienten Vereniging , Tholen
West Brabant en Tholen

Werkgevers-, werknemers- en beroepsorganisaties; levensbeschouwelijke en politieke organisaties; overige ideŽle organisaties e.d.

Stichting S.T.A.D. , Tholen
S.T.A.D. (Samen Thoolse Activiteiten Doen) heeft tot doel het organiseren, begeleiden en bevorderen van activiteiten in de kern Tholen stad. De stichting is voortgekomen uit Tholen Stad Actief, de toenmalige organisatoren van activiteiten in Tholen Stad.

Belangenverenigingen van plaatselijke ondernemers

Ondernemers Overleg Tholen (O.O.T.) , Tholen
Bij het O.O.T. zijn 76 bedrijven c.q. instellingen uit alle kernen van de gemeente Tholen aangesloten. Een van de doelen is meer invloed uitoefenen op provinciale plannen en andere zaken die ondernemers raken.

Hobbyclubs

stichting Kameleon Vaarders Zeeland , Tholen
Alles over de eerste echte (Zeeuwse) Kameleon. Een enthousiaste groep mensen heeft zich ten doel gesteld om de eerste, ťchte Kameleon in haar oorspronkelijke staat in de vaart te houden.

Kunstbevordering

Stichting Kunstkring Tholen Stad , Tholen
Voornaamste activiteit van deze vereniging is het tweedaagse evenement ''Tholen Kunststad'', meestal eind april gehouden. Op een 1400 stappen lange wandelroute exposeren beeldende kunstenaars en treden podium- en toonkunstenaars op.

Overige ideŽle organisaties n.e.g.


IdeŽle organisaties

Scouting Heenetrecht Tholen , Tholen
voor alle leden van scouting Heenetrecht in Tholen
Kiwanis club tholen , Tholen
Deze serviceclub is een club van mensen die door het opzetten en uitvoeren van activiteiten geld bijeenbrengen ( fundraising) en dat bijeengebrachte geld uitgeven aan goede doelen (fundspending).
Running team (ROPARUN) Tholen , Tholen
De roparun is een gesponsorde estafetteloop die zijn opbrengsten jaarlijks afstaat aan verschillende goede doelen met betrekking tot het veraangenamen van het leven van kankerpatiŽnten. Roparun is de afkorting van ROtterdam-PArijs-RUN.

Overige belangenbehartiging n.e.g.

Comite Blijven Spetteren , Tholen
Betrokken burgers hebben zich verenigd in Comitť BlijvenSpetteren. Zij streven behoud en renovatie van zwembad de Spetter na.
Buurtgroep Oude veste , Tholen
Doelstellingen van deze Thoolse buurtgroep: Behoud cultureel en historisch erfgoed in de binnenstad.; behoud Vestingwallengroen en het Thoolse Bosje; ; Bescherming overige cultureel-historische en natuurlijke waarden in en om de Vestingwallen

Cultuur, sport en recreatie

Gospelband Vision , Tholen
Wij willen door zang en muziek het evangelie van Jezus Christus uitdragen in kerkdiensten en tijdens andere bijeenkomsten.
Jongerenkoor Hananja , Tholen
Jongerenkoor Hananja is een enthousiast en groeiend koor en bestaat momenteel uit ruim 70 leden in de leeftijd van 15 t/m 35 jaar. Iedere woensdagavond wordt er gerepeteerd en een breed repertoire van geestelijke liederen en psalmen gezongen.

Overig amusement en kunst

Koninklijke muziekvereniging Concordia Tholen , Tholen
een bruisende vereniging van ruim 110 leden. De vereniging bestaat uit een harmonie, jeugdorkest, samenspelgroep, slagwerkgroep/drumband en een blaaskapel. Kijk in de agenda voor de komende aktiviteiten.
Meezingkoor Oor Ons Us , Tholen
Nederlandstalig repertoire

Voetbal


Tennis


Gymnastiekverenigingen


Badmintonverenigingen

Badmintonvereniging BC Batho , Tholen
Deze informatieve pagina is bestemd voor leden en bezoekers. U treft hier diverse online aanmeldingsmogelijkheden en nieuwsberichten.

Volleybalverenigingen


Basketbalverenigingen


Zwemverenigingen


Onderwatersportverenigingen


Overige watersportverenigingen

Tholense Watersportvereniging "De Kogge" , Tholen
verhuurt onder andere ligplaatsen in de jachthaven van Tholen